Xelion
Categories:

Geplande update:

Tijdens de update wordt de verbinding met de softphone tijdelijk verbroken. Lopende gesprekken blijven doorgaan. Het is aan te raden om na de update de softphone opnieuw op te starten.

 • Compatible met Xelion 8 Android App (versie 8.1.5 build 80079 wordt uitgebracht).
 • Compatible met Xelion 8 iOS App (versie 8.2.* wordt uitgebracht).
 • Compatible met Xelion 8 Windows 10 App (versie 8.2.*** wordt uitgebracht)
 • Chat
  • Een chat sessie met een externe gebruiker of een chat sessie tussen een gebruiker en een aansluiting kan worden toegewezen aan een andere gebruiker van de aansluiting.
  • Line hunting kan worden toegepast op een externe chat sessie. Aan de hand van de chat hunting policy (geconfigureerd onder beheer → aansluitingen → kies aansluiting → tab chat) wordt een beschikbare agent gezocht.
  • Voor externe chat sessies kan onder beheer → aansluitingen → kies aansluiting → tab chat een idle timeout en heartbeat worden ingesteld. Wanneer een externe partij niet binnen de idle timeout reageert wordt de sessie idle, hierna wordt (indien geconfigureerd) bij iedere heartbeat een melding gestuurd naar de externe partij. Wanneer de externe partij weer reageert wordt de sessie weer actief.
  • Voor externe chat sessies kan onder beheer → aansluitingen → kies aansluiting → tab chat een beëindigd timeout worden ingesteld. Wanneer 1 van beide partijen niet binnen deze timeout reageert, wordt de sessie afgesloten. Er dient een nieuwe sessie te worden gestart om weer te kunnen chatten.
   • Bekend issue: wanneer de agents wel beschikbaar zijn, maar niet ingelogd met hun devices, worden de agents alsnog benaderd om de chat worden benaderd. Hierdoor blijft bijvoorbeeld de linehunting staan op deze agent, waardoor het langer kan duren voordat de chat wordt beantwoord door een agent die wel beschikbaar is.
  • Er kunnen nu externe chat gateways worden aangemaakt onder beheer → externe chat gateways, hiermee kan er een toegang worden geconfigureerd voor een extern partij (bijvoorbeeld een web chat) om te kunnen chatten met Xelion, zonder dat daarvoor een beheerder toegang via de API nodig is. Er komt ook een Xelion WordPress plugin beschikbaar die via deze gateway werkt.
  • Voor externe chat sessies kan door de externe partij nu ook feedback worden gegeven. Deze kan door de managers van een aansluiting worden uitgelezen.
  • Wanneer een externe chat sessie is afgelopen kan de externe partij een transcript opvragen, welke wordt ontvangen per email.
  • Nieuwe wallboard parameters voor chat: aantal actieve chat sessies, aantal idle chat sessies, aantal beëindigde chat sessies, gemiddelde duur van een chat sessie, gemiddelde tijd tot eerste reactie.
  • Wallboard chat parameters per agent toegevoegd: aantal sessies, actieve sessies, idle sessies.
  • Nieuw automatisch rapport “externe chats per aansluiting”, waarbij per aansluiting een aantal specifieke gegevens worden getoond met betrekking tot de externe chat sessies die gevoerd zijn op deze aansluiting.
  • Group chat beheerders zijn nu gekoppeld aan de beheerders van de bijbehorende aansluiting. Ook kunnen de managers andere gebruikers beheerder van een groep chat maken of verwijderen als beheerder van de groep chat.
  • Opgelost: Chat berichten met een speciaal icoon konden een unparseble text melding geven in de ontvangende chat.
 • Hardphone (provisioning):
  • Ondersteuning voor Snom D862 en D865 toestellen toegevoegd.
  • Ondersteuning voor Snom M400 (M430) toestellen toegevoegd.
  • Ondersteuning Yealink W90DM toegevoegd.
  • Aanvullingen voor Gigaset Nx70 provisioning toegevoegd (oude IPUI nummers verwijderen, deregistreer sip account wanneer basisstation offline is, makkelijker nieuwe handsets toevoegen, pincode setting, display staat op DisplayName, regio EUR).
  • Opgelost: Yealink common config werd niet doorgegeven naar Yealink W5xx en W80 toestellen.
  • Opgelost: Snom D735 toonde de verkeerde Xelion achtergrond.
  • Opgelost: Call pickup bericht (met beller informatie) werd niet of heel kort getoond op Yealink toestellen nadat een gesprek is aangenomen via call pickup.
   Let opwanneer de hoorn van het toestel wordt gepakt tijdens het tonen van het call pickup bericht, zal de audio niet automatisch worden geleid naar de hoorn.
  • Opgelost: Na 2 minuten rinkelen op Yealink toestellen, werd het gesprek opgehangen.
 • Aansluiting (gespreksroutering)
  • Onder beheer → aansluitingen → <kies aansluiting> → tab algemeen kan onder het kopje gebruikers het veld “Minimaal aantal actieve gebruikers in lijn“ worden ingevuld. Hiermee wordt aangegeven hoeveel gebruikers er minimaal actief in de lijn moeten staan (vinkje inkomend ingeschakeld). Een gebruiker kan niet uitloggen van de lijn wanneer het minimaal aantal gebruikers bereikt is, er zal dan eerst een andere gebruiker in moeten loggen in de lijn voordat de gebruiker kan uitloggen van de lijn. De beheerder / beheerder van een lijn kan wel gebruikers uit de lijn halen.
  • Wanneer een beller in een wachtrij staat is het mogelijk om het gesprek te verbreken om later automatisch teruggebeld te worden wanneer deze aan de beurt is in de wachtrij. Deze optie is beschikbaar in het wachtrij keuzemenu, deze dient wel te worden geactiveerd onder beheer → aansluitingen → <kies aansluiting> → tab wachtrij → “DTMF code wachtrij terugbellen“. Wanneer de beller voor deze optie kiest kan deze aangeven teruggebeld te worden op het nummer waarmee is gebeld, teruggebeld te worden op een ander (nader in te voeren) nummer (dit werkt alleen voor externe bellers, interne bellers worden altijd op het interne nummer teruggebeld) op het interne of het gesprek te verbreken.
   Let op: De beller kan zelf invoeren op welk nummer terug gebeld wordt. Dit kan leiden tot uitgaande oproepen naar nummers waar hoge kosten aan verbonden zijn. De functie werkt om deze reden alleen i.c.m. een geconfigureerde verkeersklasse.
  • Het is mogelijk om een bestaande aansluiting te klonen, waarbij er een nieuwe aansluiting wordt gemaakt op basis van een bestaande aansluiting. De configuratie van de originele aansluiting wordt dan grotendeels overgenomen. Klonen kan onder beheer → aansluitingen → <kies aansluiting> → menu → klonen. De volgende zaken gebeuren bij het klonen van een aansluiting:
   • De aansluiting wordt geheel gekloond, dus alles wordt gekopieerd.
   • Mailbox (zichtbaarheid gesprekken) wordt opnieuw gezet voor deze aansluiting, zodat security van communicatie alleen voor de users van deze aansluiting zichtbaar is.
   • Collectie zichtbaarheid gesprekken wordt leeggehaald.
   • Collectie met telefoonnummers wordt leeggehaald.
   • Collectie met gebruikers wordt leeggehaald.
   • Collectie met telefoons wordt leeggehaald.
   • Collectie met managers wordt leeggehaald.
   • Collectie met gebruikers die kunnen meeluisteren wordt leeggehaald.
   • Aansluiting wordt in de presentielijst geplaatst (mits deze een log als heeft en presence list verbergen niet aan staat).
  • Opgelost: Aankondiging voor beller werd ook afgespeeld wanneer de aansluiting doorgeschakeld was, de nachtstand aan had, keuzemenu aan had staan of op niet storen stond.
  • Opgelost: Enquête functionaliteit werkte niet wanneer deze werd gestart vanuit een wachtrij keuzemenu.
 • Security
  • Het verwijderen van gebruikersprofielen wordt gelogd in de Xelion logging tabel (beheer → logging).
  • Onder beheer → server instellingen en trunks → authenticatie kan opgegeven worden wat de minimale wachtwoord lengte moet zijn. Standaard is de minimale wachtwoord lengte 6 karakters.
  • Onder beheer → server instellingen en trunks → authenticatie kan het maximaal aantal inlogpogingen worden opgegeven, wanneer een gebruiker het maximaal aantal pogingen heeft bereikt zal deze voor 15 minuten worden geblokkeerd. De blokkeertijd wordt bij iedere nieuwe foute inlogpoging verhoogt (15, 20, 25, …). Een gebruiker kan handmatig worden gedeblokeerd onder beheer → gebruikers → <kies gebruiker> → actie “gebruiker ontgrendelen“. Wanneer een gebruiker geblokkeerd wordt, wordt dit getoond in de Xelion logging tabel (beheer → logging).
  • Het veld “geldigheidsduur token“ staat nu onder beheer → server instellingen en trunks → authenticatie.
  • Onder beheer → server instellingen en trunks → ip blokkeringen kunnen de door Xelion geblokkeerde ip addressen worden bekeken en kunnen blokkeringen worden opgeheven.
  • FTP server TLS 1.0 wordt niet meer ondersteund. FTP server ssl certificate werd niet volledig doorgegeven (missende intermediate certificaten).
 • Todo / terugbellen
  • Todo lijst is alleen beschikbaar indien men een Todo licentie heeft. Bestaande Xelion servers zullen automatisch voorzien zijn van een Todo licentie.
  • Todo lijst is uitgebreid met functionaliteit voor terugbellen, waarbij een status, tijd en reminder ingevuld kan worden. Items kunnen ook aan een specifieke medewerker worden toegewezen.
  • Todo lijsten kunnen nu ook worden toegewezen aan algemene aansluitingen (support/sales). De medewerkers die toegang hebben tot de communicatie van deze aansluiting, kunnen ook de todo lijst inzien/bewerken. De todo lijst moet wel specifiek worden aangezet onder beheer → aansluitingen → <kies aansluiting> → tab extra → “todo lijst activeren“.
 • Microsoft sync en Microsoft Azure Active Directory OpenId Connect login:
  • Beheerder GUI om Microsoft sync te configureren is verbeterd.
  • Ondersteuning toegevoegd om één enkele MS Azure tenant aan meerdere Xelion tenants te koppelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Microsoft Azure groepen tijdens de registratie (Beheer → Server instellingen en trunks → Tab: Autheticatie → OpenId Verbindingen). Let op, er zijn bekende issues in verband met deze feature:
   • Als voor 8.2 al een openId koppeling is toegevoegd zonder groepId blijft deze werken. Als dan voor dezelfde Azure tenant een Azure groep toegevoegd moet worden, moet eerst de oude koppeling verwijderd worden.
   • Als een Azure gebruiker in twee verschillende Azure groepen zit die beide aan een andere Xelion tenant gekoppeld zijn dan kan die gebruiker niet op Xelion inloggen, omdat niet bepaald kan worden op welke Xelion tenant ingelogd moet worden.
  • Standaard worden alle nieuwe Microsoft gesyncte afspraken (gebeurtenissen) als privé toegevoegd, voorheen werden deze afspraken als publiek geïmporteerd. Activeer in de beheerder onder de Microsoft Sync Instellingen het veldje “Afspraken voor iedereen zichtbaar“ om reeds gesyncte afspraken te verwijderen en opnieuw als publiek te importeren. Deactiveer in de beheerder onder de Microsoft Sync Instellingen het veldje “Afspraken voor iedereen zichtbaar“ om reeds gesyncte afspraken te verwijderen en opnieuw als privé te importeren. Let op: Er zijn bekende issues in verband met deze feature:
   • Wanneer de koppeling in eerdere Xelion versies dan 8.2 is aangezet, zullen reeds bestaande afspraken na een 8.2 Xelion server upgrade initieel voor iedereen zichtbaar zijn (ook staat het vinkje uit). Nieuw gesyncte afspraken houden wel rekening met de instelling van het vinkje. Pas als het vinkje aan en uit wordt gezet, zullen reeds bestaande afspraken alleen voor de eigenaar zichtbaar zijn.
   • Bij een afspraak met meerdere deelnemers, worden vanaf deze versie de deelnemers niet meer getoond.
   • In Xelion versies voor 8.2 zijn er issues met de Microsoft calendar afspraken sync. In 8.2 is dit gefixed door een nieuw sync mechanisme. Om dit ook voor reeds bestaande afspraken recht te zetten is het nodig, eenmalig op het vinkje “Afspraken voor iedereen zichtbaar“ te drukken.
  • De Microsoft sync optie in de beheerder GUI “Importeren van organisatie contacten” is vervangen door de optie “GAL (Global Address List) contactpersonen importeren”
  • Exchange synchronisatie versie 1 is gedeactiveerd en wordt niet meer ondersteund.
  • Algemene Microsoft Azure OpenId login verbeteringen.
  • Opgelost: Hetzelfde email adres werd meerdere malen toegevoegd aan de gelinkte Xelion persoon, wanneer men de Microsoft synchronisatie meermaals aan en uitzette.
  • Opgelost: OpenId: wanneer een gebruiker al in Xelion bestond, werd die in sommige gevallen dubbel aangemaakt.
  • Opgelost: OpenId – Wanneer een Persoon in het adresboek dubbele telefoonnummers en/of e-mail adressen heeft staan, worden deze bij de eerstvolgende inlog van de gebruiker via Microsoft OpenId Connect opgeruimd. Ook worden ze opgeruimd als een nieuwe synchronisatie getriggerd wordt (bv. gebruiker in Azure uit groep verwijderen – opnieuw toevoegen, een Azure veld aanpassen, openId koppeling verwijderen en opnieuw aanmaken). Voor beide gevallen dient live sync aan te staan in de beheerder.
 • Crossborder backup ondersteuning toegevoegd om backups bij een externe partij op te slaan. Deze backups zullen dus buiten de server (datacentrum) worden opgeslagen, zodat er in het geval van het volledig uitvallen van een server er altijd een backup beschikbaar is. Deze backup is idealiter cross border (buiten het eigen land) opgeslagen. De backups worden encrypred opgeslagen.
 • Wallboard is alleen beschikbaar indien men een Wallboard licentie heeft. Bestaande Xelion servers zullen automatisch voorzien zijn van een Wallboard licentie.
 • Presentie lijst is alleen beschikbaar indien men een Presentie licentie heeft. Bestaande Xelion servers zullen automatisch voorzien zijn van een Presentie licentie.
 • De Softphone / Windows App is alleen beschikbaar indien men een Softphone licentie heeft. Bestaande Xelion servers zullen automatisch voorzien zijn van een Softphone licentie.
 • Oproep type kan worden ingevoerd bij een gespreksverslag om het type gesprek te identificeren (bijvoorbeeld support vraag, sales vraag, financiële vraag). Deze types zijn vooraf gedefinieerd onder de bijbehorende aansluiting (tab extra → oproep types). De beschikbare oproep types kunnen worden ingevoerd onder beheer → oproep types. Er zijn ook 2 nieuwe automatische rapporten toegevoegd om een overzicht van de gebruikte oproeptypes te tonen (Oproeptypes per aansluiting en oproeptypes per gebruiker).
 • Bulk update cloud provisioning ( beheer → server instellingen en trunks → community of beheer → multitenancy → provisioning of beheer → multitenancy → <kies tenant> → provisioning ) functionaliteit verbeterd. Deze word nu asynchroon in een background thread uitgevoerd, zodat de Xelion server soepel blijft lopen.
 • Gespreksverslag voicemail mislukt boodschap is veranderd in “geen voicemail achtergelaten“.
 • Call pickup vanuit de softphone toont nu ook de naam van de gebelde lijn.
 • Beheerder kan een ingeplande update datum aanpassen binnen het door Xelion aangegeven update window onder server instellingen en trunks → update. Dit kan pas worden gebruikt nadat update 8.2 is geïnstalleerd.
 • De naam van het gebruikersprofiel werd niet in het label van een speed dial geplaatst.
 • Wanneer de naam van een persoon wordt aangepast, worden ook de bijbehorende aansluitingen en toestellen aangepast.
 • Wanneer een trunk template wordt geselecteerd onder beheer → server instellingen en trunks -> trunks → <selecteer trunk> worden de normalisatie regels ook meegenomen.
 • Automatisch rapport user status rapport neemt nu ook de laatste status mee. De tijd van de laatste status duurt of tot het einde van de dag of tot het moment dat het rapport is gemaakt (op dezelfde dag).
 • Automatische rapporten worden standaard privé aangemaakt en zijn niet publiek benaderbaar voor alle gebruikers. Dit kan aangepast worden onder de security instellingen van het rapport.
 • HTTP triggers kunnen worden uitgerust met een array met daarin de collectie of relatie members van de onderliggende object parameter. In de bijbehorende object definitie wordt aangegeven welke members van de collectie/relatie moeten worden getoond in de array objecten.
 • Softphone status scherm toonde niet de externe apparaten/toestellen zonder telefoonnummers, dit zijn bijvoorbeeld chromebooks.
 • Het veldje beheer → server instellingen en trunks → geavanceerd → ‘contact gehad bij ons met’ niet zichtbaar en het veldje beheer → server instellingen en trunks → gesprekken→ verberg gesprekken overzicht staat nu standaard aan in de standaard (default) database. De standaard database wordt gebruikt voor het inlezen van nieuwe tenants.
 • Opgelost: Wanneer het vinkje “inkomend“ werd geactiveerd bij een gebruiker van een aansluiting, werd het bijbehorende wallboard niet ververst.
 • Opgelost: Wanneer een gebruiker werd verwijderd, werden de gekoppelde toestellen niet bijgewerkt. De hardphones bleven onder andere overgaan in de aansluitingen waarin deze gebruiker stond.
 • Opgelost: Smartphones zonder telefoonnummer konden niet worden geselecteerd als twin in de softphone of Windows app.
 • Opgelost: De Xelion apps (Windows, iOS, Android) werden niet genotificeerd voor een nieuwe voicemail wanneer deze via het wachtrij keuzemenu waren ingesproken.
 • Opgelost: Trigger waardes (o.a. DND waarde van de DND trigger) werden niet altijd gevuld.
 • Opgelost: Wanneer in de initiële import sheet onder de log als van een losse aansluiting een persoon werd ingevuld, werd deze niet meegenomen bij de import.
 • Opgelost: Er kunnen meerdere Zapappi SMS gateways worden gebruikt binnen 1 Xelion omgeving.
 • Opgelost: Exact synchronisatie werkte niet meer door aanpassingen Exact server.
 • Opgelost: Wanneer een gesprek dat in de wachtrij stond werd opgenomen via Call Pickup en er op dat moment geen 1 toestel aan het rinkelen was voor dit gesprek, werd de gespreksopname niet gestart.
 • De beheerdersclient is niet meer toegankelijk voor eindgebruikers.
 • Er zijn een aantal aanpassingen gedaan voor de querybuilder module:
  • Nieuwe queries kunnen alleen gemaakt worden door beheerders.
  • Queries kunnen alleen door beheerders worden aangepast.
  • Nieuwe queries kunnen alleen gezien worden door beheerders. Dit kan worden aangepast in de security settings van het query object.
  • Eindgebruikers kunnen bestaande queries bekijken en uitvoeren. Bestaande filterwaardes kunnen worden aangepast voordat de query wordt uitgevoerd.
  • Alleen beheerders kunnen op links in de tabel met zoekresultaten klikken.
 • Er zijn een aantal aanpassingen gedaan voor de advanced reporting module:
  • Nieuwe advanced reports kunnen alleen gemaakt worden door beheerders.
  • Advanced reports kunnen alleen door beheerders worden aangepast.
  • Nieuwe advanced reports kunnen alleen gezien worden door beheerders. Dit kan worden aangepast in de security settings van het reporting object.Tijdens de update wordt de verbinding met de softphone tijdelijk verbroken. Lopende gesprekken blijven doorgaan. Het is aan te raden om na de update de softphone opnieuw op te starten. 

Comments are closed

Recente berichten

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.